Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Registrace má tři fáze.

1) Nhận ID và điền bài kiểm tra online

  • Bạn điền thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của mình. Bằng cách đó bạn sẽ nhận được số ID độc nhất để đăng ký khóa học thích hợp trực tuyến (online).
  • Bạn điền bài kiểm tra trực tuyến, bài đó sẽ xác định trình độ tiếng Séc của bạn. Dựa vào kết quả, trong ngày đăng ký khóa học hệ thống sẽ chỉ đề ra các khóa học tương ứng với trình độ của bạn.

2) Đăng ký trực tuyến khóa học thích hợp - 29.1.2019 from 10:00

  • Hãy chọn khóa học cụ thể trong số các khóa học có sẵn sau khi đăng nhập vào hệ thống bằng ID của mình trong ngày đăng ký trực tuyến.
  • Đăng ký trực tuyến sẽ được mở trong một ngày và giờ cụ thể và sẽ kéo dài cho đến khi kín chỗ.
  • CHÚ Ý: Các khóa học có thể kín chỗ trong vòng vài giây sau khi đăng ký trực tuyến được mở.
  • Sau khi đăng ký trực tuyến khóa học thành công bạn sẽ nhận được thư điện tử (e-mail) với các thông tin tổ chức, bạn phải đến đâu và vào lúc nào để hoàn thành việc đăng ký.

3) Hoàn thành đăng ký tại trung tâm thông tin ICP

  • Đích thân bạn sẽ cầm giấy tờ tùy thân đến và nộp tiền đặt cọc làm động lực học 1500 Kč (tiền mặt).

Tôi không có mã ID
Integrační centrum Praha o.p.s.