Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

1) ID олгох, он-лайн шалгалт хийх

  • Өөрийн хувийн, холбоо барих мэдээллээ бөглөнө үү. Ингээд зохимжтой курсад бүртгүүлэх онцгой ID дугаар авна.
  • Чех хэлний түвшин тодорхойлох он-лайн шатгал хийнэ үү. Таны дүн дээр суурилж бүртгүүлэх өдөрт систем зөвхөн Таны түвшний курсуудыг үзүүлнэ.

2) Тохиромжтой курсад он-лайн бүртгүүлэх - 29.1.2019 from 10:00

  • Бүртгүүлэх өдөрт ID дугаараар системт орсны дараа дэвшүүлcэн курсуудаас нэгийг сонгоно уу.
  • Он-лайн бүртгүүлэлт тогтоосон өдөр цагт эхлээд орон тоо дүүрэхийн хүртэл явуулна.
  • АНХААРУЛГА: курсуудын орон тоо он-лайн бүртгүүлэлт эхэлсний дараа хэдхэн секундын дотор дүүрж болно.
  • Амжилтай бүртгүүлсний дараа Таны мэйл хаягт бүртгүүлэлтээ төгсөхөөр хэзээ хаана очихын талаар мэдээллийн захиа ирнэ

3) ИТП төв салбар дээр бүртгүүлэлтийн төгсгөл

  • Биеэрээ хувийн үнэмлэхтэй, 1500 Kč (бэлэнээр) авчирна уу.

Надад бүртгэлийн дугаар (ID) байхгүй
Integrační centrum Praha o.p.s.